Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Sterker, slimmer, schoner

Stientje_van_VeldhovenDuurzaamheid zit in de haarvaten van onze partij. Daarmee is het ook een centraal onderdeel van mijn dagelijkse werk als Tweede Kamerlid voor D66. Maar duurzaamheid is tegelijkertijd een begrip dat voor veel mensen in Nederland, en niet in de laatste plaats voor veel D66- partijleden, inmiddels vele betekenissen kent. Waar staat duurzaamheid tegenwoordig voor? Wat verstaan we er wel, en wat verstaan we er niet (meer) onder?

Voor mij betekent duurzaamheid dat iets houdbaar is op de lange termijn. En voor ons economische model betekent dit dat we moeten veranderen. Want de huidige groei van de wereldbevolking en haar welvaart en de uitputting van grondstoffen en biodiversiteit zijn op de huidige wijze niet houdbaar.

De verandering die nodig is, is voor mij samen te vatten in drie woorden: sterker, slimmer en schoner. Het stuk dat voor u ligt analyseert de problematiek, schetst onze visie op duurzaamheid, gaat in op wie welke rol speelt bij het realiseren van duurzaamheid en benoemt een aantal concrete acties waar D66 zich hard voor kan maken.

Gepubliceerd op 07-12-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018