Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Visiedocument Grondstoffen – Algemeen

Algemene Context

De Economie van de Europesche Unie verliest momenteel een aanzienlijke hoeveelheid potentiële secundaire grondstoffen die worden aangetroffen in afvalstromen. In 2013, de totale afvalproductie in de EU bedraagt ​​circa 2,5 miljard ton, waarvan 1,6 miljard ton niet werd hergebruikt of gerecycleerd en daardoor verloren is gegaan voor de Europese economie. Geschat wordt dat een aanvullende 600 miljoen ton kan worden gerecycled of hergebruikt. Bij wijze van voorbeeld, slechts een beperkt deel (43%) van het gemeentelijk afval in de Unie werd gerecycleerd, de rest wordt gestort (31%) of verbrand (26%). De Unie mist dus aanzienlijke mogelijkheden om de efficiency van hulpbronnen te verbeteren en een meer circulaire economie te verkrijgen.
Met betrekking tot het beheer van afvalstoffen, ziet de Unie zich ook geconfronteerd met grote verschillen tussen de lidstaten. In 2011 hadden zes lidstaten minder dan 3% van hun huishoudelijk afval gestort, 18 meer dan 50% gestort, met een aantal daarvan meer dan 90%. Deze ongelijke situatie moet worden opgelost als een zaak van grote urgentie.

Nederland als grondstoffenschakel tussen Europa en de rest van de wereld

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte en inhoud van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.
Toegang tot grondstoffen alsmede het zo efficiënt mogelijk gebruik ervan gaan steeds meer hand in hand. Dit is onder meer een logisch gevolg van een toenemende vraag naar grondstoffen door toenemende wereldbevolking, meer welvaart van die bevolking en de vergrijzing daarvan.

Zo blijkt de voorraad van sommige grondstoffen snel eindig te zijn als we doorgaan ze op de huidige manier te delven en (ver/ge)bruiken. De huidige vindplaatsen kennen een veel lagere ertskwaliteit dan tientallen jaren terug, en dit neemt steeds verder af. Zo is het percentage goud in een ton mobieltjes al tientallen keren meer dan in de rijkste goudmijn op aarde. Verder is de bestaande toegang van bepaalde (gewilde) grondstoffen soms beperkt op de wereldmarkt (rear earths), met risco’s van onderbrekingen in de beschikbaarheid en levering vanwege nationale politieke afwegingen (China), of moet er een onbetaalbaar hoge prijs voor betaald worden (wat dan tot allerlei maatschappelijke onrust leidt).

Gepubliceerd op 30-05-2012 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018