Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties werkgroep Circulaire Economie

De werkgroep Circulaire Economie legt zich toe op het formuleren, onderbouwen en uitdragen van het D66 gedachtengoed op gebied van de Circulaire Economie met daarin duurzaam grondstoffenbeheer voor politiek gebruik in de lokale, landelijke en internationale context.

Met deskundigheid op de verschillende thema’s, gevraagd en ongevraagd advies aan onze vertegenwoordigers in de diverse politieke arena’s, met het organiseren van bijeenkomsten en schrijven van handreikingen voor programma-teksten en samenvattende factsheets ter onderbouwing.

Op dit moment wordt gewerkt aan visiedocumenten, motieconcepten en factsheets voor de 2020 en verder D66 verkiezingsprogramma’s. Heb je daar vragen of input voor of over, laat het ons weten!

Factsheets en concept-moties ter onmiddellijk gebruik:

Factsheets rond wetenschappelijke en politieke visie:

Factsheets met standpunten, verkiezingsprogramma invulling voor gemeenten:

Visiedocumenten met politieke denkrichting rond onderwerpen:

Voorbeelden van externe documenten en websites met meer informatie op dit gebied zijn:

Laatst gewijzigd op 14 augustus 2019