Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties werkgroep Circulaire Economie

De werkgroep Circulaire Economie legt zich toe op het formuleren, onderbouwen en uitdragen van het D66 gedachtengoed op gebied van de Circulaire Economie met daarin duurzaam grondstoffenbeheer voor politiek gebruik in de lokale, landelijke en internationale context.

Met deskundigheid op de verschillende thema’s, gevraagd en ongevraagd advies aan onze vertegenwoordigers in de diverse politieke arena’s, met het organiseren van bijeenkomsten en schrijven van handreikingen voor programma-teksten en samenvattende factsheets ter onderbouwing.

Op dit moment wordt gewerkt aan factsheets voor de 2018 D66 verkiezingsprogramma’s van de gemeenten. Heb je daar vragen of input voor of over, laat het ons weten!

Factsheets en concept-moties ter onmiddellijk gebruik (2015):

In voorbereiding, publicatie volgt:

  • Duurzaam Inkopen bijlage voor Groenboek
  • Waterstof / H2 als product
  • Zorgafval en -grondstoffen
  • Grondstoffen gebruik bij duurzame energie opwekking

Factsheets rond wetenschappelijke en politieke visie (2014):

Factsheets met standpunten, verkiezingsprogramma invulling voor gemeenten (2013):

Visiedocumenten met politieke denkrichting rond onderwerpen (2012):

Voorbeelden van externe documenten en websites met meer informatie op dit gebied zijn:

Laatst gewijzigd op 22 november 2018