Steun ons en help Nederland vooruit

Vijf speerpunten van Landbouw, voedsel en biodiversiteit

 1. Meer bekendheid met en draagvlak voor natuur.
  Natuur buiten leren kennen met het onderwijs en natuurverenigingen zoals IVN, KNNV, NJN/JNM, NM, natuurmusea e.a. Mensen bewust maken van de (eigen)waarde van natuur door natuurbeleving te stimuleren o.a. in onderwijs en door natuureducatie.
 2. Instandhouding en ontwikkeling van beleefbare natuur.
  Het bevorderen van natuurrecreatie.
  Natuur goed te beschermen, te beheren, te ontwikkelen en te verbinden door bijvoorbeeld:
  • Handhaving Natura 2000 door provincies en goede controle op de uitvoering van Natura 2000 door gemeenten vooral v.w.b. natuurcompensatie.
  • Versneld uitvoeren van antiverdrogingsmaatregelen in (TOP-)gebieden met bijzondere vegetaties en flora van vochtige bodems en kwelsituaties.
  • Kleinschalige ecologische verbindingen stimuleren en goed beheren.
  • Het waar mogelijk bevorderen van de kans op het zien van wild, bijvoorbeeld door de jacht te zoneren zodat wild in bepaalde gebieden beter en meer gezien kan worden.
 3. Bevorderen van duurzame economie.
  Bij prioritering van beleid en bij financiering moet meer aandacht worden besteed aan natuur en groen. Het behoud van erfgoed, natuurrijk cultuurlandschap (landgoederen, kastelen, buitenplaatsen, natuurvriendelijke landbouw) en van natuur in natuurgebieden levert ook financiële voordelen op.
 4. Tegengaan van onomkeerbare stedelijke ontwikkelingen in groene ontwikkelingszones en in het Natuurnetwerk Nederland.
  Hiervoor moeten burgers, gemeenten en provincies samenwerken bij het uitvoeren van natuurprojecten en het klimaatbestendiger maken van onze woonomgeving. De EHS ofwel NNN (Natuurnetwerk Nederland) moet zo snel mogelijk worden afgemaakt, met aandacht voor de uitvoering van provinciegrensoverschrijdende natuurprojecten. Door goed waterbeheer in het rivierengebied (Deltaprogramma) en het ontwikkelen van klimaatcorridors wordt Nederland klimaatbestendiger gemaakt.
  Agrarische ondernemers die duurzaam voedsel produceren met oog voor natuur, dierenwelzijn en gezondheid moeten meer worden gestimuleerd door ze voldoende te informeren, stimuleren, subsidiëren en ze te compenseren voor natuur-, milieu- en watermaatregelen die duurzaamheid en biodiversiteit bevorderen.
 5. Meer natuur in en vooral ook om de stad.
  De aanwezigheid van natuur, water en groen in de stedelijke omgeving moet worden bevorderd. Het vergroot het wooncomfort en zorgt voor een positieve beleving van de directe leefomgeving van de mens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018