Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landbouw, voedsel en biodiversiteit

Biodiversiteit en land geven ons leven mogelijkheden en kleur. Het inspireert tot innovaties en biedt sociale- financiële- en economische mogelijkheden. Het biedt leefomgevingen voor mens en dier en genereert zoet water, voedsel en een klimaat waarin we kunnen leven. Het bindt culturen en is het fundament van de wereldeconomie en de welvaart die we in Nederland genieten.

Biodiversiteit en land zijn echter ook in toenemende mate een schaars goed. Wij verbruiken meer dan dat er is en leven op de pof van ons natuurlijk kapitaal. Het maken van slimme keuzes, waarbij de werkelijke waarde van land en biodiversiteit in ogenschouw wordt genomen, met respect voor natuurlijke processen en natuurschoon is daarom van steeds groter belang.

De Werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit levert daarom gevraagd en ongevraagd visies en praktische oplossingen om waardering en verstandig gebruik van land en biodiversiteit te stimuleren en te verankeren in de samenleving. Centraal hierbij staan vraagstellingen als:

- Hoe kan het verlies aan biodiversiteit worden gestopt en omgebogen, wie heeft daarbij welke verantwoordelijkheden en stoppen die bij de grens of gaan die verder?
- Hoe kan de economische waarde van land en biodiversiteit beter ingebed worden in de gedachten en keuzes van mensen, bedrijven en wet en regelgeving?
- Hoe kan het landschap zo worden ingericht dat het landgebruik niet ten koste gaat van landschapswaarden als natuur, biodiversiteit, schoonheid, stilte, weidsheid, ongereptheid en nachtelijke duisternis?
- Hoe kunnen belanghebbende zoals overheden, agrarische ondernemers, bedrijven, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren het natuurbeheer zo efficiënt mogelijk vormgeven en uitvoeren?
- Hoe kunnen natuur en voedselproductie dichter bij de stedeling worden gebracht. In hoeverre zijn stadslandbouw, groene daken en stadsnatuur daarbij van toepassing?
- Hoe kunnen de maatschappelijke kosten van de huidige intensieve landbouw en veeteelt worden geminimaliseerd en baten worden gemaximaliseerd?
- Hoe kan dierenleed voorkomen worden?
- Hoe kan het recht op een schone en duurzame omgeving voor huidige en toekomstige generaties gewaarborgd worden? In hoeverre is het mogelijk om in een basiswet Natuur de grondrechten van natuur en het recht van de mens op natuur vast te leggen?

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen en daarbij ook eigen onderwerpen aan te dragen. Kom een keer kennismaken en ervaar de veelzijdigheid en creativiteit van onze werkgroep.